แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปี 2562 - 2565 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 19-09-2562 ] [ เปิดอ่าน : 101 ]

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 22-08-2562 ] [ เปิดอ่าน : 124 ]

นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2562 [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 09-07-2562 ] [ เปิดอ่าน : 136 ]

การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกอบการกู้ยื่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามเอกสารแนบ [ อ่านต่อ ]
[ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา ] [ เมื่อ : 05-06-2562 ] [ เปิดอ่าน : 162 ]