เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ตามที่ สพป.อบ.2 ได้แจ้งโรงเรียนเรื่องโครงการพัฒนาระบบสุขภิบาลที่ดีและนำดื่มสะอาด และโครงการเงินทุนหมถุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปรถมศึกษา ปี 2559 โดยให้โรงเรียนในสังกัดรวบรวมเอกส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 11-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 462 ]

      กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับชาติ (สพป.) ระหว่างวันที่ วันที่ 29-31 มกราคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://art65.sillapa.net/sp-nation... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 08-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 223 ]

      แจ้งให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานรับนักเรียน ชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559" ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 10.00-11.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 07-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 225 ]

      สารวันเด็กและคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 07-01-2559 ] [ เปิดอ่าน : 176 ]

      ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 28-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 87 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่ง ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการจักรยานพระราชทาน ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีตระการ ๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 23-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 190 ]

      รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.esan65.sillapa.net/sp-center... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 06-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 384 ]

      แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า ปี 2558 รีบรายงานด้วยเพราะจะนำส่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 03-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 629 ]

      สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ(A.L.T.C)จำนวน ๑ รุ่น ๔๕ คน ระหว่างวันที่ ๒-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองจังหวัด... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 01-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 191 ]

      ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว 4738 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นั้น บัดนี้ได้ล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินกา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 01-12-2558 ] [ เปิดอ่าน : 473 ]