โรงเรียนที่ยังไม่รายงานการจบ ม.3 แบบ ปพ.3:บ และรายงานการจบ ป.6 แบบ ปพ.3:ป ให้รายงานการจบภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 เพื่อดำเนินการต่อไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 25-04-2559 ] [ เปิดอ่าน : 351 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความกรุณาโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนชั้น ป.1 ทาง e-office หรือ ทาง facebook : จงลักษณ์ คล้ายคลึง โดยด่วน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ไม่เกินเวลา 10.00 น. เพื่อส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 755 ]

      ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ข้าราชการ/บุคคลที่่ผ่านการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 1 และ 2 เข้าประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04184/ว1000 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 222 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความกรุณาโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ ว่าอยู่โรงเรียนใด และขอความกรุณาตอบกลับทาง facebook: จงลักษณ์ คล้ายคลึง หรือโทร. 0872549834 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 495 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559 ทาง e-office หรือ ทาง Facebook: จงลักษณ์ คล้ายคลึง เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงาน สพฐ.ต่อไป รายละเอียดดังแ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 24-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 504 ]

      ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว949 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 588 ]

      ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ประจำปี พ.ศ.2559 เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ เชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เว... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 02-03-2559 ] [ เปิดอ่าน : 111 ]

      เรียน..ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อ้างถึง ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เรื่องรายงานการรับนักเรียน ประจำปี 2559 เมื่อสถานศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการรับนักเรียน ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทันทีที่ด... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 29-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 550 ]

      โรงเรียนที่ได้รับจักรยานพระราชทานให้ร่วมพิธีรับมอบจักรยานพระราชทาน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 24-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 325 ]

      โรงเรียนที่ได้รับจักรยานพระราชทานที่ยังไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับรถจักรยาน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย,นาจ่าย,ถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)คำสมิง นาพิน เป้าฯ ไหล่ทุ่ง หนองหว้า ป่าข่า หนองลุมพุก ผอบ ณ นคร 1 โสกชัน กะเตียด โนนตูม ไทรย้อย นาตาลเหนือ โนน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 24-02-2559 ] [ เปิดอ่าน : 341 ]