รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 ก.ย. 2558 แนบหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัว หรือทะเบียนบ้าน ผลการเรียน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 31-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 326 ]

      รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 ก.ย. 2558 แนบหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัว หรือทะเบียนบ้าน ผลการเรียน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 31-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 116 ]

      รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 ก.ย. 2558 แนบหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัว หรือทะเบียนบ้าน ผลการเรียน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 31-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 77 ]

      รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนสมาคม - ชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ให้ส่งใบสมัครขอรับทุนภายในวันที่ 10 ก.ย. 2558 แนบหลักฐานดังนี้ บัตรประจำตัว หรือทะเบียนบ้าน ผลการเรียน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 31-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 129 ]

      หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 ประชาสัมพันธ์สมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครูที่เป็นสมาชิกพัฒนาชีวิตครู ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 24-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 329 ]

      รายชื่อผู้เข้าประชุมการติดตามนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 18-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 421 ]

      เร่ียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานศึกษาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามชมรายการ "พระคุณที่สาม" ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ทางสถานีวิท... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 14-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 299 ]

      แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลทางระบบ Nispa ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด่วน [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 406 ]

      แจ้งโรงเรียนดังต่อไปนี้ เข้าไปกรอกรายละเอียดข้อมูลทางระบบ Nispa ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด่วน [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 10-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 255 ]

      รายงานข้อมูลการดำเนินงานผ่านระบบ nispa [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 07-08-2558 ] [ เปิดอ่าน : 228 ]