แก้ไขสูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) รายละเอียดตามเอกสารแนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 30-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 210 ]

      แก้ไขสูจิบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 30-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 357 ]

      ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ดังนี้ กลุ่มสาระภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา และศิลปะ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เริ่มประชุมเวลา 09.00 - 12.00น. ระดับปฐมวัย,กลุ่มการงานอาชีพ,ภาษาต่างประเทศ,สุขศึกษาและ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 834 ]

      ขอเชิญประฃุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (รายชื่อตามคำสั่่งที่แนบ) พิการเรียนร่วม,การงานอาชีพและเทคโนโลยี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 562 ]

      ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ) ปฐมวัย,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 29-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 552 ]

      ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (รายชื่อตามคำสั่งที่แนบ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,คณิตศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา,ศิลปะ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 28-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 594 ]

      ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขันและชื่อ-สกุล ครูผู้ฝึกสอน ว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ สถานศึกษาใดตรวจสอบแล้วมีข้อมูลผิดพลาด อาทิเช่น ชื่อ-สกุล นักเรียน, ครู, ไม่มี, ไม่ถูกต้องและจะเพิ่มเติมหรือตัดลดกิจกรรมใดๆ กรุณารายงานยืนยันเป็นเอกสาร ส่งกลุ่... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 26-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 796 ]

      ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการ จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และการศึกษาพิเศษโรงเรียนเรียนร่วม ตามคำสั่ง สพป.อบ.2 ที่ 466/2557 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 24 ตุลาคม 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 21-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 644 ]

      แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน สพป.อบ.2 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 595 ]

      เชิญชวนลูกเสือ – เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดส่งคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๓ ระหว่า... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 07-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 158 ]