ประกาศผล การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่ ที่ www.esan65.sillapa.net/sp-ubn2 เลือก ผลการแข่งขันรายกิจกรรม หากกิจกรรมใดประกาศผลแล้ว ชื่อ-สกุลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มสาระหรือแจ้งท... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 06-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 1173 ]

      เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกลุ่มสาระ การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนเรียนร่วม ทุกกิจกรรมแข่งขันฯ ในวันที่ 7 ตุลาคม 25558 ณ โรงเรียนบ้านคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 06-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 218 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญร่วมพิธิเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ลานอาเซียน สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 193 ]

      แก้ไขตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 349 ]

      แก้ไขกำหนดการแข้งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 191 ]

      แก้ไขกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปี 2558 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 163 ]

      การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น เปลี่ยนแปลงวันที่ดังนี้ เดิม วันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แก้ไขเป็น วันที่ ๑๔ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สถานที่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. (แต่งเครื่องแบบลูก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 05-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 127 ]

      สูจิบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 02-10-2558 ] [ เปิดอ่าน : 850 ]

      เรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ตามคำสั่งที่ 475/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 30-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 371 ]

      เรียนประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 ตามคำสั่งที่ 475/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 30-09-2558 ] [ เปิดอ่าน : 175 ]