สพฐ. เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับเขตพื้นที วันที่ 1-26 ธันวาคม 2557 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบทางระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www.obecimso.net วันที่ 14 มกราคม 2558 ประกาศรายชื่อนักเรียนสาย 1 และสาย 2 วั... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 16-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 181 ]

      โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการ ระดับ นานาชาติ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 15-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 155 ]

      ด่วนที่สุด แจ้งบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลอื่น ที่มีอุปการคุณต่อกิจการลูกเสือ เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี2556 ดังสำเนาประกาศพร้อมนี้ ส่งเอกสารแบบรายงานการขอได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 หากพ้นก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 12-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 447 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ จำนวน 25 โรง รายงานการคัดกรองนักเรียนตามโปรแกรม สพฐ. (งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 หรือมีปัญหาการคัดกรองให้สอบถามผู้รับผิดชอบ(นางพรพิมล ท้าวด้อน) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.081-730730... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 09-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 433 ]

      แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที 2/2557 (แบบฟอร์ม) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 08-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 216 ]

      แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 08-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 163 ]

      ด่วน !!ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประชุมวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อบ. 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 02-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 263 ]

      Username และ Password โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับภาค สำหรับนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติม 093 - 55366... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 28-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 356 ]

      แจ้งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในเขตอำเภอตระการพืชผลทุกโรงเรียน เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 24-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 327 ]

      แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 24-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 486 ]