ตัวอย่าง การสั่งซื้อ ปพ. [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 04-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 192 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยด่วน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หากรายงานในระบบไม่ได้ ติดต่อโดยตรงที่ นางจงลักษณ์ จรลี โทร.0872548934 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 304 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.ubon2-ed.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หรือหากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ให้ติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงที่ นางจงลักษณ์ จรลี โทร.0872548934 จงลักษณ์ จรล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 28-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 206 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 214 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 56 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 50 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 32 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 28 ]

      สูจิบัตรการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับแก้ไข) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 32 ]

      ดาวน์โหลด เอกสารการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี่การศึกษา ประจำปี 2559 ดังนี้ 1) ใบสมัครกีฬา (เอกสารแนบ 1) 2) หลักเกณฑ์การประกวดขบวนพาเหรด (เอกสารแนบ 2) 3) สูจิบัตรการแข่งขัน ประกาศระเบียบการแข่งขัน กำหนดการพิธีเปิด (เอก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 364 ]