Username และ Password โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับภาค สำหรับนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครู ได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติม 093 - 55366... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 28-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 153 ]

      แจ้งผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนในเขตอำเภอตระการพืชผลทุกโรงเรียน เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 24-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 301 ]

      แบบรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 24-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 440 ]

      ตามปฏิทินการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แจ้งให้โรงเรียน ดำเนินการรายงานการใช้สารเสพติด ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในเดือนมิถุนายน และภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในเดือนพฤศจิกายน ขอให้โรงเรียนได้ดำเนินการรายงานด้วย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วิวรรธนี เฉลิมทอง] [ เมื่อ : 18-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 414 ]

      แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค)ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ตรวจสอบรายชื่อ-สกุล นักเรียน ครูผู้สอน ที่เวปไซด์ http://www.esan64.sillapa.net/sp-ubn2/ (เมนูหลัก> สรุปตัวแทนระดับภาค) หากมีที่ผิดพลาด ให้ประสานกลุ่มส่งเส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 17-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 326 ]

      ประกาศผลตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 http://www.esan64.sillapa.net/sp-ubn2/ (เมนูหลัก>สรุปตัวแทนแข่งขันในระดับภาค)... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 15-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 750 ]

      ขอเชิญร่วมงาน "รำลึกพิธีเปิดค่ายลูกเสือ ตามรอยพ่อหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่ห้ว" ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เริ่มรายงานตัวเข้าร่วมงานเวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ค่ายลูกเสืออำเภอนาตาล (บ้านทางโค้ง) ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : เขมณัฏฐ์ ธรณี] [ เมื่อ : 14-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 121 ]

      ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหรียญทอง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านฮี, โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ร.ร.บ้านแอมเจริญ, ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ร.ร.บ้านดงบัง, ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 12-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 1161 ]

      ให้โรงเรียนที่ต้องการสมัครแข่งขัน Cross Word, A Math, ซูโดกุ,คำคม ยืนยันรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ภายในวันนี้ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 12-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 274 ]

      ให้ตัวแทนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรายการ ทุกระดับ (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา) ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ก่อนส่งไปแข่งขันระดับภาค ภายในวันที่ 13 พ.ย.2557 เวลา 12.00 น.... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 12-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 587 ]