เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ" สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน วัสดุ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 16-05-2560 ] [ เปิดอ่าน : 171 ]

      แจ้งโรงเรียนบ้านกุศกร โรงเรียนบ้านคันพะลาน โรงเรียนบ้านโพนแพง และโรงเรียนบ้านนาแมด ติดต่อรับแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ป.พ.) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 24-04-2560 ] [ เปิดอ่าน : 328 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียน เข้ารายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หัวข้อ รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยสามารถอัพเดทข้อมูลได้ไม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ซ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 12-04-2560 ] [ เปิดอ่าน : 365 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความกรุณาโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลออนเว็บ www.ubon2-ed.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-04-2560 ] [ เปิดอ่าน : 266 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลการรับนักเรียนตามรายชื่อดังแนบ ตรวจสอบการรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ทางเว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 โดยด่วน หากขัดข้องในการรายงานออนเว็บให้ประสานงานโดยตรงได้ที่ นางจง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 240 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 โดยด่วน ทางเว็บไซต์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 หัวข้อ รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ไม่เกินเวลา 15.00 น. (ราย... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 31-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 261 ]

      แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยที โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง โรงเรียนบ้านป่าข่า และโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ติดต่อรับแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ป.พ.)ได้ที่กลุ่มส่งเสร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 28-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 323 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว723 ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ CD ข้อมูล หรือทาง e-mail: jonglak.choralee@gmail.com ตามปฏิทินที่กำหนดดังแนบ - รายงา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 676 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ร.ร.บ้านคำหาด,ร.ร.บ้านนายูง,บ้านสารภี,บ้านพะลอง,ชุมชนบ้านข้าวปุ้น,โนนตูม,บ้านพังเคน มาติดต่อรับเอกสารแบบ ป.พ.ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 02-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 368 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการศึกษาต่อ /ประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทาง www.ubon2-ed.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หรือประสานงานโดยตรงที่ได้ นางจงลักษณ์ จรลี โทร. 087-2548934 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-02-2560 ] [ เปิดอ่าน : 462 ]