แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังนี้ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยที โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง โรงเรียนบ้านป่าข่า และโรงเรียนบ้านนาห้วยแดง ติดต่อรับแบบพิมพ์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ป.พ.)ได้ที่กลุ่มส่งเสร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ยุพาพรรณ สาริราช] [ เมื่อ : 28-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 153 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลนักเรียน ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว723 ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ CD ข้อมูล หรือทาง e-mail: jonglak.choralee@gmail.com ตามปฏิทินที่กำหนดดังแนบ - รายงา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 581 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ ร.ร.บ้านคำหาด,ร.ร.บ้านนายูง,บ้านสารภี,บ้านพะลอง,ชุมชนบ้านข้าวปุ้น,โนนตูม,บ้านพังเคน มาติดต่อรับเอกสารแบบ ป.พ.ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 02-03-2560 ] [ เปิดอ่าน : 354 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานข้อมูลการศึกษาต่อ /ประกอบอาชีพ ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทาง www.ubon2-ed.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ไม่เกินเวลา 16.00 น. หรือประสานงานโดยตรงที่ได้ นางจงลักษณ์ จรลี โทร. 087-2548934 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 14-02-2560 ] [ เปิดอ่าน : 439 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่คาดว่าจะจบชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ทุกคน โดยให้รายงานผ่านเว็บไซต์ www.ubon2-ed.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 (... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-02-2560 ] [ เปิดอ่าน : 261 ]

      ให้โรงเรียนต่อไปนี้ไปรับ ปพ.ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 1. ร.ร.กึ่งพุทธกาล 2. ร.ร.บ้านกาจับ 3. ร.ร.บ้านหนองเต่า 4. ร.ร.บ้านม่วงใหญ่ 5. ร.ร.บ้านด่านหม่วน 6. ร.ร.บ้านนายูง 7. ร.ร.บ้านดอนตะมุน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 31-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 270 ]

      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขอแจ้งงดการรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 จะรับบริจาคโลหิตวันใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 25-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 160 ]

      ตัวอย่าง การสั่งซื้อ ปพ. [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 04-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 221 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยด่วน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หากรายงานในระบบไม่ได้ ติดต่อโดยตรงที่ นางจงลักษณ์ จรลี โทร.0872548934 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 332 ]

      ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ผ่านเว็บไซต์ www.ubon2-ed.go.th โดยด่วน ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 หรือหากไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ ให้ติดต่อผู้ประสานงานโดยตรงที่ นางจงลักษณ์ จรลี โทร.0872548934 จงลักษณ์ จรล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 28-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 230 ]