ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2558... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 17-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 164 ]

      แต่งตั้งคณะกรรมการอบรบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 16-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 283 ]

      แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 16-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 214 ]

      โรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ให้ส่งรายชื่อด้วน ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 10-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 426 ]

      สมาคมลูกเสือรัตนโกสินทร์ และ สำนักงาน กศน.ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.เมือง จังหวัดปทุมธานี สนใจติดต่อได้ที่ อ.ชนะ ยาดี ๐๘๗-๕๕๕... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : อภิสิทธิ์ มีสติ] [ เมื่อ : 10-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 133 ]

      แจ้งเตือนภัยโรคน่าร้อน คือ โรคอุจาระร่วง,โรคอาหารเป็นพิษ,โรคบิด,โรคอุจาระร่วงอย่างแรง หรืออหิวาตกโรค,โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ,โรคลมแดดหรืออีทสโตรก,โรคไข้ไทฟอยด์ ให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงได้รักษาความสะอาด ตามความเหมาะสม... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 08-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 71 ]

      ให้โรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ยืนยันการเข้าแข่งขันฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 หากพ้นกำหน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 08-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 153 ]

      ให้โรงเรียนที่สมัครแข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ปีการศึกษา 2557 ยืนยันการเข้าแข่งขัน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อบ.2 หากพ้นกำหนดนี... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สุภาพร จันทรุกขา] [ เมื่อ : 08-04-2558 ] [ เปิดอ่าน : 71 ]

      แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ04184/ว1076 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการตำรวน D.A.R.E ที่ให้ส่งรายชือ่ ร.ร.ที่มีความประสงค์ ไปยัง สพป.อบ.2 ภายใน 31 มี.ค. 2558 บัดนี้ ขอยกเลิกการส่งรายชื่อ ร.ร. เนื่องจาก ส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 250 ]

      แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อ้างถึงหนังสือ สพป.อบ.2 ที่ ศธ04184/ว1076 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการตำรวน D.A.R.E ที่ให้ส่งรายชือ่ ร.ร.ที่มีความประสงค์ ไปยัง สพป.อบ.2 ภายใน 31 มี.ค. 2558 บัดนี้ ขอยกเลิกการส่งรายชื่อ ร.ร. เนื่องจาก ส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ญาณิศา แสงตา] [ เมื่อ : 26-03-2558 ] [ เปิดอ่าน : 169 ]