เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ PEER CENTER ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว5025 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 จากวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เป็นวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ส่วนเวลา และสถานที่นั้นคงเดิม ศน. จินต์ณธิ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 22-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 53 ]

      ผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 09-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 323 ]

      ด้วย สำนักบริหารงานการศึกษาพืเศษ ได้เปิดระบบโปรแกรมสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology;SET)เพื่อให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไข ชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียนพิการเรียนร่วม ครู(ที่จัดการเรียนการ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สมศรี แก้วปัญญา] [ เมื่อ : 08-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 334 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียน ตามที่ สพป.อบ.2 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรม เล่มที่ 38 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 นั้น บัดนี้ ขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด รายละเอียด วันเวลา ในการรับมอบหนังสือสารานุกรม ทาง สพป.อบ.2 จ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 501 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เนื่องด้วย สโมสรไลออนด์สากลภาค 310 อี ได้รับหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 มาจากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อนำมามอบให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตความรับผิดชอบ ซึ่งโรงเรียนใน... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 03-12-2557 ] [ เปิดอ่าน : 388 ]

      แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ ดังเอกสารที่แนบ ส่งรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ฯ ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว4510 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน และส่งถึง สพป.อบ.2 ไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 20-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 923 ]

      แจ้งโรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.เวียงชัย แสงทอง สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 548 ]

      แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 04184/ว4581 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เรื่องส่งรายชื่อครูอบอม สาระภูมิศาสตร์ ( รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 13-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 710 ]

      ตารางการนิเทศ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ใบศรี สำเภา] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 589 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 แจ้งให้โรงเรียน ดาวน์โหลดข้อสอบ เตรียมสอบ O-NET ปี 2557 ดังขั้นตอนต่อไปนี้ กลุ่มนิเทศ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 10-11-2557 ] [ เปิดอ่าน : 801 ]