ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งสรุปผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้น ป.1-3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ระบบรายงาน สพฐ.จะปิด) ศน.พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 29-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 304 ]

      ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด ประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ตามแบบประเมินที่แนบ และส่งแบบรายงานผลการประเมิน กลับมายัง สพป.อบ.๒(กลุ่มนิเทศฯ) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 22-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 1022 ]

      ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 22-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 393 ]

      ขอเชิญผู้บริหาร และครูทุกคน ชมการถ่ายทอดสด การอบรมโรงเรียนแกนนำโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ณ โรงเเรมเซ็นทาราแกรนด์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 20-21 มิ.ย 58 โดยมีการถ่ายทอดสดด้วยระบบ DLIT โรงเรียนสามารถรับชมได้ทาง www.dlit.ac.th/bbl (เว็บ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 473 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ติดต่อขอรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 ได้ที่จุดรับลงทะเบียนประชุมผู้บริการสถานศึกษา ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ในวันที่... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 390 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ขอแจ้งให้ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2,3,4,5,6,7,9,11,14,15,16,17,18,19 ติดต่อขอรับกระดาษคำตอบ การสอบ NT ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ ได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ศน.ศิร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 206 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ที่ 2,6,7,8 ติดต่อรับข้อสอบ NT ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ศน.ศิริพรรณ์ แก้วเนตร สพป.อุบล... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 113 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ติดต่อขอรับเสื้อชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.อบ.2 ได้ที่กลุ่มกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป (หลังจากประชุมผู้บริหารแล้วเสร็จ) รายละ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 146 ]

      ขอเชิญครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ "เฉลิมพระชุมมายุ ๖๐ พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ : ภาษาไทย ภาษาชาติ" โรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dlfeschool.in.th... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 16-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 113 ]

      คู่มือการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 10-06-2558 ] [ เปิดอ่าน : 567 ]