แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านเหตุผล ข้อ 28 - 30 (การสอบ NT)รายละเอียดดังแนบ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 26-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 234 ]

      แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านคำนวณ ข้อ 28 - 30 (การสอบ NT)รายละเอียดดังแนบ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 26-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 253 ]

      แจ้งเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถด้านภาษา ข้อ 28 - 30 (การสอบ NT)รายละเอียดดังแนบ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 26-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 307 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ LAS (เครือข่ายที่ 19 )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 20-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 585 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอให้ โรงเรียนดาวน์โหลดคู่มือการสอบ LAS ปีการศึกษา 2558 ( รายละเอียดดังแนบ ) ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน สพป.อุบลราชธานี เขต 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 19-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 819 ]

      แจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบ LAS , NT ปีการศึกษา 2557 เครือข่ายที่ 11 , 12 , 17 รายละเอียดดังแนบ [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 18-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 498 ]

      ขอความกรุณาโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ได้รายงานข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (ป.1-6) โดยโทรศัพท์แจ้งข้อมูล ได้ที่หมายเลข 088-0855159 ส่งข้อมูลทาง mail ที่ pongsawat.ubn2@gmail.com... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 17-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 592 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอส่งคำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS , NT ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว 675 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียดดังแนบ )(ต่อ) 1. หนังสือ ศธ 04184 / ว 675 2. เครือข่ายที่ 18 ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 696 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอส่งคำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS , NT ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว 675 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียดดังแนบ )(ต่อ) 1. หนังสือ ศธ 04184 / ว 675 2. เครือข่ายที่ 13 (1) 3. เ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 537 ]

      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอส่งคำสั่งการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS , NT ตามหนังสือที่ ศธ 04184/ว 675 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ( รายละเอียดดังแนบ )(ต่อ) 1. หนังสือ ศธ 04184 / ว 675 2. เครือข่ายที่ 9 (1) 3. เค... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 16-02-2558 ] [ เปิดอ่าน : 422 ]