แจ้งครูตามใบรายชื่อ เข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และขอให้ผู้เข้ารับการประเมินฯได้เตรียมอุปกรณ์หูฟังเพื่อใช้ในการประเมินในครั้งนี้ด... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 22-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 404 ]

      เรียน ประธานเครือข่ายสถานศึกษา/เลขานุการเครือข่าย ให้ดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลสรุปผลการแข่งขัน พร้อมพิมพ์รายงาน+ไฟล์ข้อมูล ส่งเขต หลังจากการจัดกิจรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายเสร็จสิ้น ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่กำหนด ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 09-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 460 ]

      ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลห้องสมุด [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 07-09-2559 ] [ เปิดอ่าน : 338 ]

      การประเมินคุณภาพภายนอก(ดร.คมศร) ศน.สมภักดิ์ สลักทอง [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 25-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 458 ]

      คำชี้แจง และแบบรายงานข้อมูลการประเมินการอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 694 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.1 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 546 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.2 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 422 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.3 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 396 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.4 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 381 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.5 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 362 ]