การประเมินคุณภาพภายนอก(ดร.คมศร) ศน.สมภักดิ์ สลักทอง [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 25-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 200 ]

      คำชี้แจง และแบบรายงานข้อมูลการประเมินการอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 578 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.1 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 454 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.2 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 370 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.3 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 341 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.4 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 334 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.5 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 329 ]

      แบบประเมินการอ่านการเขียน ป.6 ครั้งที่ 2 ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 376 ]

      แบบฟอร์มการจัดทำเกียรติบัตรโอเน็ต [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 15-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 292 ]

      ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงวันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 ระดับจังหวัด [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : สมศรี แก้วปัญญา] [ เมื่อ : 05-08-2559 ] [ เปิดอ่าน : 114 ]