ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ( สศจ.สพฐ.) รุ่นที่ 4 โดย นายสรพงศ์ ปรักเจริญ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 08-02-2560 ] [ เปิดอ่าน : 206 ]

      แบบประเมินการอ่าน ป.๕ (ใหม่) [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 446 ]

      แบบฟอร์มหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรตามกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 204 ]

      การวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ครั้งที่ 4 เดือนมกราคม 2560... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 779 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.1 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 618 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.2 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 470 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.3 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 444 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.4 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 439 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.5 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 483 ]

      แบบประเมินการอ่านและเขียน ป.6 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 24-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 388 ]