ให้สถานศึกษาทุกแห่งที่มีนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2559 เข้าไปตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักเรียนในระบบ NT-ACCESS โดยศึกษาการเข้าระบบและการตรวจสอบ/กรอกข้อมูล จากเอกสารแนบ... โดยเฉพาะ รร. ที่เป็นสนามสอบต้องกรอกข้อมูลในส่วนของการนำส่งข้อมูลสนามสอบเพิ่มเติมด้ว... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 19-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 43 ]

      แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกโรงเรียน เตรียมข้อมูลที่กำหนดให้ ตามแบบติดตามการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ตามเอกสารที่แนบมานี้ ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 13-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 305 ]

      ตัวอย่างแบบทดสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ในการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 09-01-2560 ] [ เปิดอ่าน : 204 ]

      การรับมอบหนังสือสารานุกรม ให้ รร.ต่อไปนี้ ตามรายชื่อแนบ ติดต่อขอรับหนังสือสารานุกรมฯ ด่วน ที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อบ.2 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 หากไม่มาติดต่อขอรับตามกำหนด สพป.อบ.2 จะทำการมอบสารานุกรมให้ โรงเรียนอื่นต่อไป 1. รร.บุญจิราธ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 27-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 151 ]

      แก้ไขข้อสอบ pre onet ม.3 วันที่ 28 ธันวาคม 2559 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 26-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 220 ]

      ตัวอย่างแบบบันทึกเจตจำนงความร่วมมือ (MOU)เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 23-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 373 ]

      เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(0-net,nt)ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2559 คำชี้แจง 1.เมื่อโรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบของ สพป.อบ.2 เรียบร้อยแล้วให้กรอกคะแนน(ร้อยละ)ผลการส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 16-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 491 ]

      เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เรื่อง การรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(0-net,nt)ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2559 คำชี้แจง 1.เมื่อโรงเรียนดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบของ สพป.อบ.2 เรียบร้อยแล้วให้กรอกคะแนน(ร้อยละ)ผลการส... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 16-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 218 ]

      ปฎิทินการจัดการเว็บไซต์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วสวัตติ์ ถึงประชา] [ เมื่อ : 02-12-2559 ] [ เปิดอ่าน : 236 ]

      ขอความอนุเคราะห์ประเมินการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 3 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยให้โรงเรียนรายงานการประเมิน ตามแบบที่แนบ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ทาง pongsawat.ubn2@gmail.com... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 28-11-2559 ] [ เปิดอ่าน : 751 ]