แจ้งการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ( รายละเอียดดังแนบ) ศน.มนต์ศักดิ์ สืบเชื้อ สพป.อบ.2... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 477 ]

      เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 ขอเชิญครูผู้สอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เข้าร่วมอบรม ในวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน 1 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนขยายโอกาส ครูสอนระดับประถมศึกษา 1 คน และครูผู้สอนร... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 638 ]

      แจ้งสูจิบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ( รายละเอียดดังแนบ )... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 17-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 374 ]

      แจ้งประชาสัมพันธ์รายงานผล "จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Tripie A ภาคเรียนที่ 1/2557 มิติที่ 2 ข้อ 2.2.22 ร้อยละของนักเรียนชั้นป.6 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพี่อการสื่อสาร นั้น ขอแจ้งให้"สถานศึกษาทุกโรงเรียน ยังไม่ต้องกรอกข้อมูล " เพราะนัก... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 13-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 424 ]

      ชี้แจงเพิ่มเติม การรายงานข้อมูล “ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A” ภาคเรียนที่ 1/2557 -ผลการประเมินของ มิติที่ 1-3 ให้เป็นไปตามแบบวัดและประเมินผล(ข้อสอบ)ที่ทางโรงเรียนกำหนด ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 12-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 320 ]

      ขอความร่วมมือจากโรงเรียน เข้าไปรายงานข้อมูล “ฐานข้อมูลจุดเน้นสถานศึกษา Triple A” ภาคเรียนที่ 1/2557... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 11-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 393 ]

      วุฒิบัตรการอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสาม สามารถ download ได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้ ผู้อบรมวันที่ 5 กค. ผู้อบรมวันที่ 6 กค. และวิทยากร ตามลำดับ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : วุฒิชัย ดาผา] [ เมื่อ : 07-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 323 ]

      แจ้งให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายงานการจัดซื้ออุปกรณ์โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.2 โดยรายงานผ่านเว็บไซต์ http://210.246.1... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : จงลักษณ์ คล้ายคลึง] [ เมื่อ : 02-10-2557 ] [ เปิดอ่าน : 519 ]

      แจ้งให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสามารถดาวโหลดเอาวุฒิบัติในการอบรมได้ที่เวปไซด์สพป.อบ.2 เกียรติบัตรออนไลท์... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : ใบศรี สำเภา] [ เมื่อ : 26-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 414 ]

      แจ้งประชาสัมพันธ์วิธีการ DOWNLOAD เกียรติบัตรวิทยากรแกนนำการระดับเครือช่ายสถานศึกษา "การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ PISA ป.3-มัธยมศึกษาตอนต้น" 1.เข้าหน้าเว็บไซด์ของ สพป.อบ.2 2.มองหาคลังนวัตกรรม และคลิ๊กเลือก(More) 3.มองหาคำว่า DOWNLOAD (ด้านบน) คลิ... [ อ่านต่อ ]


     [ ข่าวโดย : พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ] [ เมื่อ : 25-09-2557 ] [ เปิดอ่าน : 306 ]