สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 2

BBL & PISA

About Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งอยู่บนถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล

Counter

Counter
Today
401
Yesterday
367
This Month
6,655
Last Month
11,643
This Year
6,655
Last Year
178,740
All
1,902,099
Online now 1
Your IP : 54.91.48.104

Contact info

0 4548 2410

บริหารงานการเงิน ต่อ 103

บริหารงานบุคคล ต่อ 106

นโยบายและแผน ต่อ 112

นิเทศติดตาม ต่อ 115

ส่งเสริมการจัดการ ต่อ 111

ตรวจสอบภายใน ต่อ 114

webmaster@ubon2-ed.go.th

0 4548 1210

ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

© Copyright 2015 Ubon2-ed