สพป.อุบลราชธานี เขต 2

News Group

Posted by อภิชัย สรรพวุธ
Read : 96
แชร์หน้านี้

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.อนุมัติราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
3.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3