สพป.อุบลราชธานี เขต 2

News Group

Posted by ละออง คงมั่น
Read : 131
แชร์หน้านี้

ตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561
ครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เปิดระบบ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – วันที่ 14 กันยายน 2561

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3