สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Home

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวส่วนราชการภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

สรุปผลการประเมินการอ่านและเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2561 จากการประเมินครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561


ตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2561
ครั้งที่ 1 ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th เปิดระบบ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 – วันที่ 14 กันยายน 2561


ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี


ประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี


เลื่อนวันอบรมgoogleapps


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

Link Other