ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Home


 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวส่วนราชการภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน เพิ่มเติม)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.2
https://sites.google.com/view/financialubon2


การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2


ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.อบ.2 ได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และบัญชีธนาคารออมสินธนาคารจะโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนในสัปดาห์ถัดไป ให้โรงเรียนปรับสมุดบัญชีเมื่อพบมียอดเงินเข้าบัญชีแล้วให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อไป


ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและคักเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561
และรายชื่อ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

Link Other