ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองคำขอจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก่อนเสนอ สพฐ. พิจารณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *