ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ เพื่อพิจารณาคู่มือและแนวทางการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *