การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตทาง http://PWS.cgd.go.th/EFiling โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน ๒๔๔ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *