ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๙ (หนองผือ) ณ ห้องประชุมดอกจาน โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีความสามารถในการนำนโยบายของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาฯ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๒๐๔ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *