สพป.อบ.เขต ๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อบ.เขต ๒ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรค COVID-๑๙

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นำบุคลากรจัดกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรค COVID-19 เช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ โดยการให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ กิจกรรม 5 ส. เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องถ่ายเอกสาร ห้องน้ำ เป็นต้น พร้อมกันนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ยังได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในสำนักงานได้ตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ด้วยการติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 การไตร่ตรองพิจารณารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการเตรียมความพร้อมกับมาตรการการรับมือ โดยยึดหลักกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *