สพป.อุบล ๒ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล ๒ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายอดุลย์ศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสังคม กุลสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เด็กหญิงอังคณา ธนะวงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าว อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ณ จุดเกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านวอดทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เหตุเกิดเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. เด็กนักเรียนอาศัยอยู่กับนางขวัญใจ สมรูป ซึ่งเป็นมารดาของเด็กหญิงอังคณา ธนะวงค์ ทั้งนี้ สพป.อบลราชธานี เขต ๒ โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๒ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว จำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.- บาท พร้อมได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน ๑ ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *