ผอ.สพป.อบ. ๒ ต้อนรับนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อบ. ๒ คนใหม่

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ. ๒ ต้อนรับนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อบ. ๒ คนใหม่

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวณิชา เทียมสุวรรณ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ คนใหม่ ซึ่งเดินทางมาจากโรงเรียนบ้านบัววัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัด เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *