ผอ.สพป.อุบล ๒ รับมอบอาคารเรียนลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ รับมอบอาคารเรียนลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ โดยมีนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นผู้มอบอาคารเรียนตามโครงการลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน โครงการที่ ๑๘ ณ โรงเรียนบ้านน้ำคำ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี “ต้องขอขอบพระคุณนางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด กัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ต่างๆ, ทีมงานของบริษัท, ผู้ใช้ฟิล์มลามิน่า ชุมชนบ้านน้ำคำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ทุกท่าน ที่ได้ดำเนินการโครงการดีๆ ที่เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเด็กนักเรียน ที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไทย ให้มีอนาคตที่ดี จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ กล่าว”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *