ผอ.สพป.อบ.๒ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ ๒๕๖๓

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.๒ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต และได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *