ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร (สายเนตร) อดีตเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และอดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายจรัญ หวานคำ นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร (สายเนตร) ณ เมธุพิเศษวัดอุตตมผลาราม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *