ผอ.สพป.อบ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.๒ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *