เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๑๓ , ๑๔ และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขต ๑๐ และ ๑๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมต้อนรับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างความมั่นใจและสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *