ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริงการรับเสด็จฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริงการรับเสด็จฯ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริง การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมการตรวจพื้นที่และซ้อมเสมือนจริง การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ร่วมให้ข้อมูลในการรับเสด็จฯ ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *