ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมเพลินจิตต์ เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพิจารณาจัดสรรคืนในตำแหน่งครูผู้สอนที่เหลือจากการจัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *