ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสัตยาบัน ๒ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเตรียมแผนในการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *