การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอนุสาวรีย์กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทอดถวาย ณ วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *