สพป.อุบล เขต ๒ จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับ สพท.

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

สพป.อุบล เขต ๒ จัดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับ สพท.

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้มอบหมายให้นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม) กลุ่มที่ ๖ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ณ หอประชุมนพราชรำลึก โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประกวดระดับประถมศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒ โรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *