ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ) ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้เข้าร่วมต้อนรับพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ณ โรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ) อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *