เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และได้มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมต้อนรับนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสำเร็จตามนโยบายของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *