Day: February 15, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อุบล เขต ๒ ร่วมงาน “ย้อนตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ตำนานความเป็นมาของนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา อันสมควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอตระการพืชผล ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ และคณะ ได้เข้าร่วมงาน “ย้อนรอยตำนานนกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา” ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี