Day: January 7, 2020

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ผอ.สพป.อบ.๒ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลปีใหม่ ๒๕๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องประชุมสัตยาบัน ๑ โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ได้อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 เพื่อความเป็นศิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต และได้จัดกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ผอ.สพป.อุบล ๒ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร (สายเนตร) อดีตเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล และอดีตเจ้าอาวาสวัดอุตตมผลาราม ในการนี้ นายวิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๒ นายจรัญ หวานคำ นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองสพป.อุบลราชธานี เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอุดมพัฒนากร กร ยโสธโร (สายเนตร) ณ เมธุพิเศษวัดอุตตมผลาราม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี