สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

Click to begin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Click to begin

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

Click to begin

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Click to begin

สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

Click to begin
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Home

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวส่วนราชการภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

ขยายเวลาในการสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการใช้google.appเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา
สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน ธุรการ จากเดิม ถึงวันที่10 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม2561


แจ้งข่าว การรับสมัครและตอบแบบสำรวจครูเข้ารับการอบรมตอนนี้เข้าไปกรอกได้แล้วนะครับ


รายงานผลการส่งมอบพัสดุตามโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา (CC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


รายงานผลการส่งมอบพัสดุตามโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


เอกสารเผยแพร่ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 2


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

Link Other