ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ยินดีต้อนรับ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

สพป.อุบลราชธานี เขต ๒
สพป.อุบลราชธานี เขต 2

Home

 

 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2

ข่าวส่วนราชการภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

แจ้งรายละเอียดการโอนเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.อบ.2 ได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล้ว สำหรับบัญชีธนาคารกรุงไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และบัญชีธนาคารออมสินธนาคารจะโอนเข้าบัญชีของโรงเรียนในสัปดาห์ถัดไป ให้โรงเรียนปรับสมุดบัญชีเมื่อพบมียอดเงินเข้าบัญชีแล้วให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อไป


ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาและคักเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561
และรายชื่อ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2561


แจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(30%) จำนวน 4 รายการ สพป.อบ.2 ได้โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนแล้ว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 และให้โรงเรียนส่งใบเสร็จรับเงินที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อไป


1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.อนุมัติราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
3.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.อนุมัติราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน
3.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ อ่านข่าวทั้งหมด ]

Link Other